Samat kiipkaartide tagasivõtmine ja tagasiarveldamine toimub kuni 31.01.2018.a. Juhul kui teil jäi Samat kiipkaardi ressurss kasutamata siis tuleks tuua või saata kiipkaart AS Samat kontorisse (Tehnika 5 , Saku) koos isiku nime ja pangakontonumbriga, mille alusel tehakse tagasimakse. 

AS Samat